• Tham vọng chân chính … (25.07.2017– Thứ Ba tuần ...

  • Sự phục sinh của Chúa Giêsu là tuyệt đỉnh, là dấu ...

  • Bài hát và Suy niệm (23.07.2017 – Chúa Nhật Tuần ...

  • Biến cố – gặp gỡ – kinh nghiệm (22.07.2017– Thứ ...

  • Tước đoạt quyền con người (21.07.2017– Thứ Sáu ...

  • Hãy đến cùng Tôi (20.07.2017– Thứ Năm tuần XV Mùa ...

  • Có lòng khiêm nhường – rộng đường ơn phúc ...

  • Hối… (18.07.2017– Thứ Ba tuần XV Mùa Thường Niên ...

  • Thiên Chúa có chỗ đứng nào trong cuộc đời chúng ...

  • Tổng hợp Suy niệm (16.07.2017 – Chúa Nhật Tuần XV ...

“Hỡi con! Con đã nhận ra Ta. Con thấy đó ở Ta chỉ có tình yêu mà thôi. Ta đem tình yêu đến thế gian và hạt giống Ta gieo đã nẩy mầm trong con. Khi xưa con tội lỗi tối tăm nhưng áng sáng và chân lý của Ta đã xua đi bóng tối. Soi rọi lên con để con tìm được đường đến với Tình Yêu và Sự Sống."
Đức cha Giuse đã “rước bà về nhà mình”, chắc chắn Mẹ Maria cũng đang đồng hành với ngài trên đường về quê: “Trên con đường về quê mà có bóng Mẹ, con vững tin cậy trông, bước trong bình an”.
Xuất thân trong một gia đình lương giáo, tốt nghiệp Đại học Y Dược với công việc đầy hứa hẹn, nhưng bác sĩ Nguyễn Phát Tài đã làm không ít người bất ngờ khi lựa chọn con đường tu trì và trở thành linh mục.