• Bài hát và Suy niệm (22.04.2018 - Chúa Nhật IV ...

  • Biết theo ai? (21.04.2018 – Thứ Bảy Tuần III Phục ...

  • Lương thực trường sinh (20.04.2018 – Thứ Sáu Tuần ...

  • Lương thực Thánh (18.04.2018 – Thứ Tư Tuần III ...

  • Bánh Hằng Sống (17.04.2018 – Thứ Ba Tuần III Phục ...

  • Bánh Trường Sinh (16.04.2018 - Thứ Hai Tuần III ...

  • Bài hát và Suy niệm (15.04.2018 – Chúa Nhật III ...

  • Chúa yêu thương và cứu giúp dân chúng (13.04.2018 ...

  • con thuộc về Chúa (12.04.2018 – Thứ Năm Tuần II ...

  • Tin vào Chúa để được sự sống đời đời (11.04.2018 – ...

Hằng năm, cứ đến dịp lễ Sứ thần Truyền tin cho Đức Maria, GĐTT giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba chuông lại tổ chức ngày họp mặt, giao lưu với các mái ấm, các em khuyết tật, những người bất hạnh, kém may mắn và dâng Thánh lễ tạ ơn và mừng Bổn mạng của nhóm.
Đức Giêsu chính là Mục Tử nhân lành mà đàn chiên yêu mến và luôn “theo sau”, là chính Mục Tử mà chiên “nghiện” và bám riết lấy Ngài chứ không chịu theo người lạ.
Xuất thân trong một gia đình lương giáo, tốt nghiệp Đại học Y Dược với công việc đầy hứa hẹn, nhưng bác sĩ Nguyễn Phát Tài đã làm không ít người bất ngờ khi lựa chọn con đường tu trì và trở thành linh mục.