• Nhiệt thành ra đi loan báo tin mừng của Chúa ...

  • Dân Thiên Chúa (26.09.2017 – Thứ Ba Tuần XXV Mùa ...

  • Ngọn Đèn Tin Mừng (25.09.2017 – Thứ Hai Tuần XXV ...

  • Bài hát và Suy niệm (24.09.2017 – Chúa Nhật XXV ...

  • Khiếm khuyết phi thể xác (23.09.2017 – Thứ Bảy ...

  • Dấn thân cùng Chúa Ki-tô (22.09.2017 – Thứ Sáu ...

  • Một lần gặp gỡ (21.09.2017 – Thứ Năm Tuần XXIV ...

  • Nhận ra Chúa và quyết tâm theo Người (20.09.2017 – ...

  • Niềm tin cậy (19.09.2017 – Thứ Ba Tuần XXIV Mùa ...

  • Thiên Chúa sẽ ban cho (18.09.2017 – Thứ Hai Tuần ...

Giám mục Hợp hôm nay phải tạm thời xa đoàn chiên thân thương để ra đi tìm đường cứu nước. Tất cả cũng chỉ vì xấp xỉ trăm năm trước, “bác” Hồ đã ra đi tìm đường hại nước, “bác” và băng của “bác” đưa Đất Nước đến nông nỗi như hôm nay như mọi người dân Việt chưa bị Đỏ hóa lương tri đều thấy.
“Hỡi con! Con đã nhận ra Ta. Con thấy đó ở Ta chỉ có tình yêu mà thôi. Ta đem tình yêu đến thế gian và hạt giống Ta gieo đã nẩy mầm trong con. Khi xưa con tội lỗi tối tăm nhưng áng sáng và chân lý của Ta đã xua đi bóng tối. Soi rọi lên con để con tìm được đường đến với Tình Yêu và Sự Sống."
Đức cha Giuse đã “rước bà về nhà mình”, chắc chắn Mẹ Maria cũng đang đồng hành với ngài trên đường về quê: “Trên con đường về quê mà có bóng Mẹ, con vững tin cậy trông, bước trong bình an”.
Xuất thân trong một gia đình lương giáo, tốt nghiệp Đại học Y Dược với công việc đầy hứa hẹn, nhưng bác sĩ Nguyễn Phát Tài đã làm không ít người bất ngờ khi lựa chọn con đường tu trì và trở thành linh mục.