Tin Mừng hôm nay kể lại biến cố Đức Giêsu khóc thương thành Giêrusalem, khi Người chuẩn bị khải hoàn vào thành thánh tưng bừng.
Lời Chúa dạy trong Tin Mừng hôm nay: Hãy làm lợi thêm những nén bạc được giao phó, chứ đừng đem chôn giấu nó.
Với lòng tin Chúa đã chiếu soi ánh sáng tâm hồn tôi. Chúa Giêsu đã nói: “anh hãy thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu anh”.
Hôm nay chúng ta vui mừng và cảm dộng mừng lễ các thánh anh hùng Tử Đạo Việt Nam. Việc mừng lễ hôm nay phải làm bộc phát lên trong lòng chúng ta niềm tự hào chan chứa.
“Chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi.”
Hình ảnh lụt Đại Hồng Thủy thời ông Nô-ê, hay biến cố thành Xô-đôm thời ông Lót: Đây là Tính bất ngờ của biến cố, gắn với tính bất ngờ là sự mỏng manh yếu đuối của phận người.

Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người đã đến thế gian, mở cửa nước trời cho muôn dân.
Thiên Chúa luôn yêu thương và ban phát những hồng ân cho nhân loại. Chúng ta là những người quản lý những ân huệ của Thiên Chúa.
Là Kitô hữu không chưa đủ mà còn phải biết nghe và thực thi Lời Chúa. Mang danh có đạo vẫn chưa đủ, nhưng người Kitô hữu phải biết giữ và sống đạo với tất cả lòng tin của mình.
  »    »|